• CZ
  • EN
  • Městský přístřešek Pardubice

    Pardubice / studie 2010 / spoluautor: Michal Valert, Zdenek Balík / spolupráce: Irena Valertová (vizualizace)

    Nejfrekventovanější přechod pro chodce v Pardubicích potřeboval jasnější urbanistické zakotvení. V situaci, kdy lze spekulovat i o komplexnějších úpravách celé dopravní situace v lokalitě, jsme přistoupili k řešení, které záměrně na problém upozorňuje, a zároveň prostřednictvím malé, třeba dočasné dominanty zlepšuje přirozenou orientaci chodce - návštěvníka města. Drobný objekt plní zvenku funkci přístřešku pro čekající chodce, zevnitř funkci malého bistra s posezením na střeše, odkud lze s mírným nadhledem vnímat atmosféru a tep nejexponovanějšího městského prostoru Pardubic.

    Menu