• CZ
  • EN
  • Stavba bazénu / jezírka na Bažantnici je v plném proudu

    Jezírko, nebo spíše bazén s přelivem, s pobytovým molem, bude vedle umělého pahorku jedním z dominantních prvků zahrady.

    11. 6. 2019 v 6:19

    Stavba jezírka je důležitým bodem založení zahrady, jejíž ústřední část je vklíněna mezi vodní plochu a umělý pahorek, a tvoří pomyslnou spojnici zahradní fasády "zámečku" a majestátního dubu. Prostor zahrady je pojímán jako široký celek, zahrada nekončí na hranicích pozemku, ale pomyslně je dotvářena okolními loukami a lesíky, jejichž rozpoložení stále dává tušit někdejší anglický park "Bažantnice". Celá koncepce zahrady i s terasovým uspořádáním upomíná na zámecké zahrady, motiv pahorku a jezírka odkazuje k fenoménu zmíněného anglického parku. Po dokončení bazénu bude možné na většině plochy zahrady konečně finalizovat terén, a směle, navzdory nevyzpytatelnému klimatu, založit trávník, a realizovat plánovanou výsadbu dřevin.

    Menu