• CZ
  • EN
  • Sportovn areál ranvej Tlustice - dokončena zastavovací studie

    Vize dlouhodobého rozvoje, etapizace, co nejlevnější stavby, jejichž kvalita musí těžit ze začlenění do celku, a hlavně prostor pro sport a vybití všech místních i přespolních - zkrátka a dobře zadání, na kterém byla radost pracovat

    20. 2. 2021 v 11:53

    Menu