• CZ
  • EN
  • Špalíček Mnichovo Hradiště

    Mnichovo Hradiště / studie využitelnosti 2017 / spoluautor: Martin Kožnar / spolupráce: Alexandra Kvasnicová, Miroslav Bachura, Vojtěch Rudorfer, Mariana Hanková

    Hledání rezerv ve střešní krajině radničního špalíčku, spojené s vizí její kultivace a využití jako přidané hodnoty města. Zároveň šlo o prověření kapacity jedné z budov pro nové městské muzeum, které by se přesunulo z místního zámku, včetně revize a doplnění návrhu fasády v kontextu nové střešní nástavby.

    Menu