• CZ
  • EN
  • Rodinný dům Potštejn

    Potštejn, V Cihelně / studie 2024 / spoluautor zahradní architektura: Simona Rühmkorf / spolupráce: Kristýna Rosecká

    Novostavba na osamoceném členitém pozemku v lokalitě bývalé cihelny, kde již stojí starší objekt, k němuž se navrhovaný dům vizuálně vztahuje. Dům je osazen ve vyvýšené části pozemku na terénním zlomu. Vstup do něj je z horní úrovně s ložnicovou částí, sestup do denní části propojené intenzivně se zahradou je motivem postupného zanořování do intimnějších sfér pozemku s velmi zvláštním geniem loci. Důležitým motivem je přesně lokalizovaný atraktivní pohled na stávající objekt, připomínající pitoreskní lovecký zámeček, který se skýtá z ložnice, a umožňuje intenzivně prožívat záměrné jemné napětí, resp. dialog mezi oběma stavbami. Stávající dům bude využit jako skladovací zázemí pro provoz novostavby. 

    Menu