• CZ
  • EN
  • Revitalizace návsi v Údolí

    Nové Hrady, Údolí / studie 2024 / konzultace zahradní architektura: Simona Rühmkorf

    Oživení torza původní návsi s přesahem do navazujícího krajinářského parku Terčino údolí, pro nějž se prostor nově stává hlavním vstupem. Opakování motivu dálkového průhledu, již osvědčeného v okolní komponované krajině. Návrh pracuje s postupným rozvojem, od okamžitých nejjednodušších parkových úprav se zelení a posezením v potoční nivě, přes propojení s krajinářským parkem a přeložkou vedlejší komunikace až po budoucí potenciál opětovného obestavění prostoru domy.

    Menu