• CZ
  • EN
  • Půdní byt na farmě

    okres Rokycany / projekt 2018

    Střešní vestavba a nástavba na rodinné farmě. Nový byt pro mladé ve stávajícím obytném objektu zasahuje do půdy navazující hospodářské části. Návrh řeší prostor zmíněného podkroví s novým vstupem přímo z úrovně dvora. Nové venkovní schodiště tvoří dominantní prvek zvýšené vestavby, která se svým výrazem snaží sladit novější obytnou budovu, kde rodina žije, a tradičnější zbytek hospodářského dvora využívaný pro provoz farmy.

    Menu