• CZ
  • EN
  • Přístavba chalupy Malenice

    Malenice / v realizaci od 2015

    Rozšíření víkendové chalupy o další bytovou jednotku. Ta má sloužit primárně k občasným návštěvám dcer, žijících tou dobou v zahraničí, ale zároveň k neméně důležitému trvalému pobytu investory milovaných pokojových rostlin. Přístavba ve strmém severním svahu zastřešuje prastarý klenutý sklep tak, aby minimálně zastínila vstupní dvorek. Terasovitě uspořádaný interier je plynulým pokračováním zahrady, a díky své dispozici přijímá co nejvíce jižního slunce. Přístavba není od chalupy striktně oddělena, ale navenek s ní organicky srůstá.

    foto: DEBYT

    Menu