• CZ
  • EN
  • Přestavba obecního domu Městečko

    Městečko / objemová studie 2020 / spolupráce: Kristýna Rosecká

    Přestavba části obecního domu, který pod pláštíkem modernistické elegance ukrývá jádro barokní fary, vše opepřeno nehezkými dostavbami ze 70. let 20. století. Doplnění funkce obecního úřadu o knihovnu s kavárnou a společenskou místostí, malometrážní obecní byty a skladové zázemí pro technické služby. Byl kladen důraz na nízkonákladovost řešení - maximální zachování stávajících prvků a jejich začlenění do nového celku.

    Menu