• CZ
  • EN
  • Přestavba chalupy Kučeř

    Kučeř / v realizaci od 2014

    Rekonstrukci víkendové chalupy dominuje podélný zámecký průhled, který je zakončený vyvýšenou ložnicí s odhalenou klenbou. Ta měla být původně prosklena do dvorního atria coby nejvýraznější prvek interiéru i exteriéru. Po mnoha diskusích, a postupným sžíváním investorů s domem, jsme z velmi otevřeného řešení odbočili ke komornější, a psychologicky bezpečnější klenuté kajutě. Z obytné světnice se zachovanou pecí bude možné průchod vyjít na novou terasu umístěnou v sadu za chalupou.

    foto: DEBYT + Bětka Danieisová

    Menu