• CZ
  • EN
  • Poutní dům Dobrá Voda

     

    Horní Stropnice, Dobrá Voda / objemová studie 2022 / konzultace: Jaroslav Malý

    Prověření záměru výstavby poutního domu na komplikované svažité parcele v těsné blízkosti významného poutního kostela. Návrh je koncipován tak, aby se stavba stala základním mezníkem nově vytyčeného náměstí, a tím se postupně nastartoval proces nového definování urbanistického prostoru někdejší lázeňské obce, z jejíž zástavby se dodnes dochovalo jen torzo.

    Menu