• CZ
  • EN
  • Nová zástavba Chýně

    Chýně / studie 2015 / spoluautor: Martin Kožnar / spolupráce: Jonáš Kolařík (vizualizace)

    Revize staršího návrhu rozšíření obytné zástavby na okraji příměstské obce dospěla k možnosti změnit dosavadní koncepci. Výsledkem byla zcela nová parcelace a uliční síť v poměrně velké části dříve řešeného území.  Hlavními východisky pro nový urbanismus byly preference možnosti kontinuálního bezpečného pěšího pohybu, co nejpřímočařejší propojení nového území s původním jádrem obce i vycházkovými trasami v navazující volné krajině, a tvorba nových veřejných prostranství v uzlových bodech sloužících jako podpora pospolitosti nových obyvatel. Snažili jsme se vžít do kůže malého kluka, který svůj rajon jen tak, křížem krážem, brázdí na kole, nebo ještě menších řidičů tříkolek a koloběžek atd. Výsledkem je území se změněnou hierarchií, kde hlavní čitelnou komunikační páteř tvoří plynulé pěší tahy s řetězem malých veřejných plácků. Cesty pro auta pak mají charakter spíše sekundární servisní výbavy. Přechodovým mezistupněm jsou zklidněné komunikace v režimu obytné zóny. Další, podrobnější vývoj řešení již nebyl pod naší kontrolou, a během realizace se vyjevuje mnoho dílčích změn původní koncepce, ale základní idea preference pěšáka je zatím zachována.

    Menu