• CZ
  • EN
  • Náves Kamenný Újezd

    Kamenný Újezd / ideová studie 2013

    Návrh měl odstartovat dlouhý proces hledání nejvhodnějšího způsobu, jak do budoucna nakládat s velmi komplexním a nesnadno uchopitelným prostorem rozlehlé návsi, během historie dodatečně zastavované různorodými shluky staveb. Mezi těmi vznikla řada nekonvenčních urbanistických prostorů, příjemně se doplňujících s plochami vodní hladiny, zeleně trávníků a parků. Domnívám se, že výrazně polycentrický prostor, který dříve vznikal takto živelně, si v dnešní době, která podobné prostory zatěžuje dopravou, složitou infrastrukturou i vizuálním smogem, zasluhuje jiný, předem promyšlený a koordinovaný přístup. Důležitým bodem návrhu byla průběžná veřejná diskuse s občany, na jejímž základě se podařilo vytvořit věrohodné zadání. Ideové řešení úprav hledalo mimojiné i způsob , jak vyřešit dopravní zklidnění při zachování hlavních dopravních tras, jak se zachovat k dominantní rušivé stavbě socialistické restaurace, dopravně nepřehledným a nebezpečným uzlovým bodům. Bylo definováno nové ohnisko pro setkávání obyvatel, existujícím dílčím ohniskům byla novým zvýrazněním rozhraní posílena identita, aby příliš rozlehlý prostor nebyl monotónní zónou bez překvapení. Část návsi vedle obecního úřadu, před krátkou dobou nevhodně upravená, zůstala z úsporných důvodů ponechána jak je.

    Menu