• CZ
  • EN
  • Náměstí Dobrá Voda

    Horní Stropnice, Dobrá Voda / studie 2023 / konzultace zahradní arhitektura: Simona Rühmkorf

    Úprava konceptu náměstí, navrženého dříve jako součást záměru vybudování poutního domu. Koncept doznal dílčích úprav, rošířil se i na dotvoření širších krajinářských vazeb a byl prověřen z pohledu etapizace plánovaných investic tak, aby důstojně fungoval i bez plánované novostavby poutního domu.

    Menu