• CZ
  • EN
  • Tři lavičky

    realizace 2013-2014

    Tři lavičky rozmístěné v zapomenutých vyhlídkových místech v okolí Kamenného Újezdu, kterými jsme v rámci okrašlovacího spolku "Náš Kameňák" testovali intenzitu a způsob využívání krajiny v okolí obce. Výsledkem byla poměrně protichůdná zjištění - lavičky se staly velmi rychle takřka kultovními místy, nicméně byly také poměrně rychle zdemolovány, a v jejich okolí se kupil nepořádek. Výsledkem bylo doporučení pro vedení obce, aby se několik takto vytipovaných atraktivních míst zařídilo, a zařadilo se do režimu běžné údržby - i přes zmíněná negativa považujeme takovéto zobytnění krajiny za významné plus, hodné nákladů na pravidelnou údržbu, které nebudou nikterak vysoké. Podobným guerrilovým způsobem se dají tipovat lokality, které pak budou do takovéhoto režimu obcí zařazeny. Dalším rovinou této akce byla spojitost s koncepcí  vytvoření plynulého systému okružních  a spojovacích pěších tras, které zvýší potenciál využívanosti těchto prostor, a snad i zamezí těm nejvíce asociálním jevům, již se dobře dařívá v lokalitách mimo sociální dohled.

    foto: DEBYT

    Menu