• CZ
  • EN
  • Krajina Nové Hrady

    Nové Hrady - Horní stropnice - Dobrá Voda / diplomní projekt  v ateliéru prof. Ing. arch. Jana Bočana 2006

    Diplomní projekt měl doslovný název "Nedělní krajina - dva plány novohradské krajiny". Spojením historického městečka, údolí s anglickým parkem, prastaré vesnice s románským kostelem a lázeňským poutním místem na úbočí vysoké hory vznikl ucelený systém vycházkových tras doplněný výtvarnými prvky, objekty a průhledy, které do procházené krajiny vnášejí jak pojmenování konkrétních míst, tak vyšší, abstraktní plán. Tento nově vzniklý celek navazuje současnou formou na staleté kultivování místní krajiny šlechtickým rodem Buquoyů a posiluje její specifickou atmosféru. Projekt získal 3. cenu v soutěžní přehlídce diplomních projektů pořádané Českou komorou architektů v roce 2006.

    Menu