• CZ
  • EN
  • Dostavba Slunečního města Zbraslav

    Praha 5, Zbraslav / 2. cena v architektonické soutěži 2008 / spoluautor: Michal Valert /  spolupráce: Irena Valertová (vizualizace)

    Dotvoření území nazývaného "Sluneční město" v těžišti horní části města, na rozhraní zástavby různých charakterů. Mezi nově navrženými objekty a současným zastavěním vzniká série menších veřejných prostranství, každé se specifickou atmosférou. Navržená věžová stavba přináší novou dominantu do míst, kde bude jako žádoucí symbol i orientační bod. Mnohost menších veřejných prostor je v záměrném protikladu k hlavnímu, jednoznačně dominantnímu historickému náměstí v dolní, centrální části města, kterému tak nekonkuruje, ale doplňuje jej. Hierarchie sídla tak zůstává čitelná.

    Menu