• CZ
  • EN
  • Dostavba bloku Pardubice

    Pardubice / studie regulace 2010 / spoluautor: Michal Valert, Zdenek Balík / spolupráce: Irena Valertová (vizualizace)

    Návrh měl přinést názor, jak v budoucnu regulovat zástavbu rohové parcely ve frekventované lokalitě v širším centru města. Bylo definováno zastavění několika hmotami, obklopujícími sérii menších veřejných prostor. Ty navazující na cestu již dříve otevřeným vnitroblokem, který se tím povýšil na další atraktivní urbanistický prostor, intenzifikující městskou strukturu.

    Menu