• CZ
  • EN
  • DDM Mnichovo Hradiště

    Mnichovo Hradiště / 2. cena ve vyzvané architektonické soutěži 2016 / spoluautor: Martin Kožnar / spolupráce: Mariana Hanková, Vojtěch Hasalík, Jonáš Kolařík, Michal Slusar (vizualizace)

    Novostavba multifunkčního objektu ve stávající zóně školské vybavenosti hned za humny náměstí. Jeho náplní bude v přízemí nová školní jídelna pro základní školu i mateřskou školku, které navrhovanou novostavbu obklopují, Dům dětí a mládeže ve formě přiznaných nástřešních pavilonků jednotlivých zájmových kluboven, a také nízkoprahový klub se vstupním dvorečkem za tajemnou zdí, vyvažující protichůdné nároky na umístění intimní, přitom však v centru dění. Uliční parter tvoří keramická dílna, vyčleněná ze shluku kluboven, která má potenciál i pro pravidelnější využívaní širší veřejností. Všechny provozy mají společnou snahu o přívětivé, neinstitucionální prostředí, které v dětech nevzbuzuje dojem povinného pobytu. S tím související neortodoxní pojetí exteriéru záměrně podtrhuje rozdílnost v projevení různých provozů navenek, takže výsledkem je nejasně uchopitelná hříčka, motivující k tradičním dětským dotazům “proč?”.

    Menu