• CZ
  • EN
  • Přestavba domu České Budějovice

    České Budějovice, Rožnov / realizace 2010

    Rekonstrukce části dvojdomku vycházela z požadavku na obytné patro s plnohodnotnou světlou výškou, což se dobře propojilo se záměrem na soulad s architektonicky výraznou zástavbou atriových domů ze 70. let od architekta Aloise Hlouška, které stojí v těsném sousedství. Dispozice byla určena motivem spirálového pohybu. Dominantní motiv průchozí brány z treláže, posilující intimní charakter zahrady, nebyl realizován.

    foto: DEBYT

    Menu