• CZ
  • EN
  • Čajovna Blatná

    Blatná / realizace 2002-2019

    Přestavba bývalého měšťanského pivovaru je dlouhý příběh, sahající až do samého počátku 3. tisíciletí. Tehdy mě jako studenta architektury oslovil kamarád Pepa, ukázal mi svoji novou nemovitost, a svěřil přání, že by chtěl jednou provozovat čajovnu. Rok na to se barákem prohnala povodeň, a rekonstrukce tak mohla zvolna začít. Původní ideje se během realizace různě proměňovaly, Pepa během stavby často připravoval nečekaná překvapení, někdy k mé radosti, někdy k údivu. Rozhodně se ale za ta dlouhá léta do řešení silně promítla jeho svérázná osobnost. Asi 16 let od počátku příběhu se zdá, že už by čajovna mohla být v nejbližších letech zprovozněna. S dostatečným odstupem, který nám tempo stavby dovolilo, se zdá, že se ve výsledku podařilo zhmotnit ducha, kterým tato stavba odjakživa disponovala. Ten  odolal i těžkým zkouškám v minulosti, kdy bylo okolní staré předměstí narušené silničním průtahem a panelovou výstavbou, a dům tak zůstal utopený a stísněný pod slepou opěrnou zdí. Díky nové vstupní schodišťové přístavbě, propojující původní a navýšenou úroveň, a také dalšímu venkovnímu schodišti vybudovanému následně městem, se tyto rány alespoň částečně léčí, a dosud nepřívětivá hraniční zóna se pozvolna rehabilituje, v nemalé míře i díky Pepově záměru.

    Menu