• CZ
  • EN
  • Bytový dům Libínská

    Praha 5, Libínská / studie 2011 / spoluautor: Michal Valert / spolupráce: Jan Slanina (vizualizace)

    Projekt novostavby malého bytového domu s komerčním parterem na komplikované parcele, jejíž zastavění jsme zprvu považovali za nemožné s tím, že má spíše plnit funkci veřejného prostoru. Nakonec jsme zcela dobrovolně změnili názor - dům, lehce levitující nad vlastním parkováním, je vlastně permanentním zaobleným nárožím, má tak na své okolí integrující vliv, stejně jako fakt, že jde o měřítkový přechod mezi řadovými a atriovými rodinnými domy a větší bytovkou. Vnitřní uspořádání pracuje se střídáním výškových úrovní, kopírující svažitý terén , shora osvětlené centrální schodiště vede až na střechu, která je rozdělena na jednotlivé zahrádky pro všechny byty.

    Menu