• CZ
  • EN
  • ZUŠ Zbiroh

    Zbiroh / studie 2016 / spoluautor: Martin Kožnar / spolupráce: Vojtěch Rada (vizualizace), Myro Bachura (3D)

    Přestavba domu na náměstí na základní uměleckou školu Josefa Vačkáře, která doposud sídlí v nevyhovujících prostorách zdejší základní školy, které jsou spíše provizorní a fragmentované. Ambicí vedení města a ZUŠ je přestěhování školy do samostatné budovy, která bude splňovat provozní i reprezentativní nároky instituce disponující výsledky a kvalitním vedením přesahujícím rámec městečka i mikroregionu. Objekt č.p. 123 na náměstí ve Zbiroze byl postaven v roce 1908 jako obytný dům, ačkoliv sloužil v dalších letech jiným funkcím. V kontextu města se jedná o architektonicky poměrně významnou stavbu, potvrzující maloměstský charakter náměstí, navíc s dokonale zachovalou původní fasádou, včetně sochařské výzdoby a kamenného obkladu soklu. Součástí projektu rekonstrukce domu je přístavba víceúčelového sálu a foyer propojenými se zahradou. Sál může sloužit odděleně od provozu ZUŠ pro potřeby města. Na střeše foyer je obytná terasa koncipována jako venkovní učebna s výhledem do krajiny. V ZUŠ jsou výukové prostory pro hudební, výtvarné, literárně dramatické a taneční aktivity.

     

    Menu