• CZ
  • EN
  • Znovuzrození letohrádku Bažantnice

    Nové Hrady, Bažantnice / realizace 2011-2022 / zahradní architektura: Tomáš Petrášek, Simona Rühmkorf, Vráťa Brabenec

    Přestavba bývalého aristokratického letohrádku rodu Buqoyů na rodinné bydlení mého bratra. Podoba rekonstrukce se poměrně dlouho ideově vyvíjela. V první fázi jsme se snažili o repliku dřívější novogotické podoby objektu dobře zdokumentované v archivech, na kterou již začaly stavební přípravy, ale ukázalo se, že je finančně příliš náročná. Nicméně díky tomu se zrealizovala obnova původní geometrie všech otvorů včetně základní fasádní profilace. V druhé fázi se pak rozhodlo o přetavení do zcela nového výrazu s uplatněním dochovaných stavebních detailů původního objektu, či detailů v první fázi dotvořených, ale při zachování nepůvodní konstrukce střechy apod. Výsledná podoba přináší kromě finančních úspor současný komfort bydlení při zachování genia loci, jen přeloženého do současného dialektu. Dominantou je rozlehlá šindelová střecha, interiér určují zámecké průhledy a masivní dubové dřevo. Stěžejním tématem bylo i řešení zahrady, navazující na historický anglický park v této lokalitě.

    foto: Václav Novák

    Menu