• CZ
  • EN
  • Přístavba domku pod borovicí

    Slivenec / studie 2019

    Stavební úpravy a nová přístavba domku z první republiky. Provozně i technicky nevyhovující stávající přístavba bude zcela odstraněna a nahrazena novou. Zásadní změna je v přesunutí ložnicové části do přízemí, z důvodu nadměrného oteplování posledních let. 

    Menu