• CZ
  • EN
  • Přestavba řadovky Beroun

    Beroun / realizace 2014-2018 / spolupráce: Magda Koubová

    Rekonstrukce řadového domu ze 70. let  do podoby, která se záměrně jen mírně odlišuje od svých sousedů, a to v intencích nejnutnějších změn daných přeměnou interieru směrem k současnému standardu více otevřených a vzájemně propojených prostor. Kromě toho jsou v interieru, očištěném až na dřeň nosné konstrukce, podpořeny významné výhledy a průhledy, které přináší okolní svažitý terén a majestátní poloha domu nad městem. V budoucnu je plánována další fáze rekonstrukce, a to přístavba jídelny.

    foto: DEBYT

    Menu