• CZ
 • EN
 • Přestavba hornického domku

  Podlesí / realizace 2014-2018 (1. etapa)

  S investorem Kubou se známe od dětství z naší rodné  jihočeské vsi. Je to ležérní chlap, profesí pilot, velký skaut a tramp. Po letech mě Kuba oslovil s přestavbou jeho domku ve vesničce vedle Příbrami, která se stala kvůli práci novým domovem pro jeho mladou rodinu. Spolupráce začala už výběrem lokality. Společně jsme navští vili několik vytipovaných objektů, než jsme narazili na dům v Podlesí, jehož poloha na kraji lesa nám učarovala.
  Řešení přestavby vychází z velkorysého propojení vnitřních prostor, respektujícího logiku původního konstrukčního  rastru ve tvaru písmene H, který byl velmi výrazně patrný na prapůvodních půdorysech z archivu, a jehož novodobou  oslavou jsou masivní dřevěné překlady a průvlaky. Tyto dřevěné nosné prvky jsou záměrně opracovány spíše hrubším způsobem, hrany jsou často nepravidelné, a detail je tak víc tesařský než truhlářský. Chtěli jsme tak podpořit haptičnost  stavby, kterou tak můžeme zakoušet více smysly než jen zrakem.
  Výsledný prostor s různou výškou podlah je díky zvětšení některých oken dobře prosvětlen, a vtažen do děje zahrady i navazujícího lesa. Výrazným prvkem interiéru je i panoramatické lesní dvojokno s efektem iluzivního zrcadlení, který lze vnímat z hlavního těžiště prostoru. Inovativním řešením u této rekonstrukce je paradoxně návrat k tradici, avšak přizpůsobený současným požadavkům na obytnost.
  Stavba probíhala částečně svépomocí i za pomoci menších firem z okolí s různorodou kvalitou. Během stavby se Kuba zamiloval do podlahy z půdovek a povalového stropu, který jsme odkryli během procesu. Obojí dalo výsledku podstatně rustikální ráz, který je vlastní jak Kubovi, tak jeho manželce Páje, která s ním sdílí jeho čundráckou vášeň.

  foto: DEBYT

  Menu