• CZ
  • EN
  • Odevzdána první skica ideové studie kontejnerové ostrovní školy pro Afriku

    Myšlenka na zlepšení dostupnosti vzdělávání pro odlehlé oblasti afrického kontinentu se zvláštním ohledem na praktické dovednosti v oboru progresivního zemědělství. Idea typizované stavebnice pro rychlé pořízení a energetická soběstačnost.

    7. 5. 2021 v 19:31

    Menu