• CZ
  • EN
  • Přístavba městského domu Hrádek

    Hrádek / objemová studie 2019

    Přístavbu na "zbytkové" parcele zásobovacího dvora jsme těsně přimkli a vnitřně propojili se stávajícím blokem radnice ve slohu soc. realismu, tak aby se dala využít všechna možná provozní propojení - např. využít zázemí stávající restaurace ve staré budově k provozu kavárničky v nové části, která může sloužit jak návštěvníkům komorního kulturního sálu, tak pacientům procházejícím do ordinací lékařů, které jsou přístupné variantně i přímo z venku. Vnější vzhled přístavby má pak podtrhnout městský esprit, zdůraznit vstřícnost a otevřenost a důstojně zkompletovat celý komplex budov.

    Menu