• CZ
  • EN
  • Lighthouse school pro Afriku

    Žebrák - Afrika / ideová studie 2021 

    Investorova myšlenka na zlepšení dostupnosti vzdělávání pro odlehlé oblasti afrického kontinentu se zvláštním ohledem na praktické dovednosti v oboru progresivního zemědělství vedla k návrhu energeticky soběstačné typizované stavebnice školy pro rychlé pořízení tam, kde to bude rychle potřeba. Plánovaný předváděcí prototyp se bude nacházet kousek od středočeského Žebráku.

    Menu