Ing. arch. Tomáš Petrášek, autorizovaný architekt ČKA 04 064  /  2006 diplom na ČVUT Fakulta architektury  /  2006-2014 spolupráce s Ing. arch. MgA. Michalem Valertem v rámci ateliéru Valert Petrášek architekti  /  od 2015 DEBYT.